INFORMATIE OVER STICHTING GUTMAN RECORDS
Inschrijvings- en contactgegevens

Stichting Gutman Records is een Nederlandse stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met RSIN nummer 851179836. Camerata RCO en Amsterdam Piano Series zijn activiteiten van Stichting Gutman Records. Het postadres van Stichting Gutman Records is Kinkerstraat 150-I, 1053 EH Amsterdam. Voor vragen kunt u bellen met 06-52458290 of een e-mail sturen naar info@gutmanrecords.com.

Doelstelling

Stichting Gutman Records heeft tot doel het bevorderen van de klassieke kamermuziek in Nederland, onder meer door het produceren en uitbrengen van muziekopnames/cd’s/lp’s en het organiseren van concerten.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

In het beleidsplan 2023-2028 staat dat de stichting diverse opnames (zowel cd’s en lp’s als digitale bestanden voor streaming diensten zoals Spotify en Apple Music) zal produceren, waaronder diverse projecten van Camerata RCO. Nieuwe projecten worden altijd getoetst aan kwaliteitseisen. Om in aanmerking te komen voor uitgave op het Gutman Records label moet sprake zijn van uitvoering door musici op hoog niveau. Een uit te brengen cd of lp moet ook iets toevoegen aan bestaand repertoire, bijvoorbeeld door de wijze van uitvoering, of doordat een stuk nog niet eerder als opname werd uitgebracht. De premisse daarbij is dat alle met een project samenhangende kosten zijn gedekt: een project wordt in beginsel niet voorgefinancierd op basis van verwachte omzet of anderszins. Beoordeling van de vraag of een project op het Gutman Records label kan worden uitgebracht is aan het bestuur. Tot de activiteiten van Gutman Records behoort ook Camerata RCO en het in dat verband organiseren van en bemiddelen bij concerten in binnen- en buitenland. Deze activiteit neemt een telkens belangrijkere plaats in binnen de stichting; niet alleen past zij bij uitstek binnen het doel van de stichting, maar zij zorgt ook voor inkomsten die de stichting weer kan aanwenden voor nieuwe projecten. Gutman Records ontvangt regelmatig donaties van particulieren en instellingen die (het doel van) de stichting een warm hart toedragen. In dat kader is de stichting erkend als (culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bij de belastingdienst, waardoor schenkingen zowel voor Gutman Records als voor de gever zoveel als mogelijk fiscaal gunstig kunnen worden gedaan en aldus de gift ook zoveel mogelijk ten goede kan komen aan de activiteiten van Gutman Records. Schenkingen kunnen worden gedaan ten behoeve van specifieke projecten of meer in het algemeen voor de gezamenlijke activiteiten van Gutman Records. De stichting verkrijgt voorts inkomsten uit de door haar gedreven onderneming, zijnde de uitgave en verkoop van cd’s/lp’s en muziekopnamen op andere media.

Statutaire bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Stichting Gutman Records heeft een bestuur dat bestaat uit drie personen:

  • Barbara Rumora-Scheltema (voorzitter) is advocaat en partner bij NautaDutilh en deken van de Orde van Advocaten in Amsterdam;
  • Hein Wiedijk (secretaris) is klarinettist en lid van het Koninklijk Concertgebouworkest;
  • Frank van de Laar (penningmeester) is pianist en docent aan de conservatoria van Amsterdam en Arnhem.

Alledrie de bestuursleden zijn al sinds het begin (1991) betrokken bij Stichting Gutman Records.De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Actueel verslag van de activiteiten

De afgelopen jaren heeft Gutman Records verschillende cd’s uitgebracht. Meer informatie over onze cd’s vindt u elders op deze website.

Balans van staten en lasten

De jaarrekening over 2021 kunt u hier downloaden. Het ingevulde ANBI standaardformulier vind u hier.

English version