for Dutch version click here
General conditions Gutman Records

When you place an order in the Gutman Records webshop, we check all information and if everything is in order you will receive a confirmation electronically. Only after this confirmation will an agreement come into existence between you and Stichting Gutman Records, under the condition precedent of sufficient availability of the goods ordered by you.

You are allowed to rescind the agreement. However, if you want to rescind, you must do so within fourteen days after receipt of the goods you ordered. But you can only rescind if you return the received goods without defects (and, in case of CD’s or LP’s, with undamaged sealing), and in its original packaging to us. You must be able to show this, for example with a proof of dispatch. After receipt and after we have checked whether the goods are undamaged, we will return your payment to you within fourteen days, through the same means that you used for your payment.

We aim to dispatch your order within five days. In case we need more time, or in case (some or all of) your order cannot be delivered, we will notify you as soon as possible.

If you are not satisfied with your order, you can always contact us. We shall try to solve the problem to your satisfaction.

The agreement between you and us is governed by Dutch law; the Vienna Convention (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods) is explicitly excluded. In the event that a dispute arises that cannot be resolved amicably, the Amsterdam court has exclusive jurisdiction.

Algemene voorwaarden Gutman Records

Als u een bestelling doet in de Gutman Records webshop, controleren wij alle gegevens en als alles in orde is krijgt u een bevestiging langs electronische weg. Pas na deze bevestiging komt een overeenkomst tot stand tussen u en Stichting Gutman Records, onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de door u bestelde producten.

U heeft de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. Dat moet u wel doen binnen veertien dagen na ontvangst van het door u bestelde artikel. Maar u kunt alleen ontbinden als u de ontvangen goederen ook onbeschadigd (en, waar het CD’s of LP’s betreft, met onbeschadigde verzegeling) en in de originele verpakking aan ons retourneert. Dat moet u ook kunnen bewijzen, bijvoorbeeld met een verzendbewijs. Na ontvangst en controle of de goederen onbeschadigd zijn, ontvangt u een door u gedane betaling binnen veertien dagen retour: dat gebeurt via dezelfde betaalmethode als die u gebruikte voor uw betaling.

Wij streven ernaar uw bestelling binnen vijf dagen te verzenden. Mocht dat niet lukken, of mocht (een deel van) uw bestelling niet leverbaar zijn, dan ontvangt u daarover zo snel mogelijk bericht.

Als u niet tevreden bent met uw bestelling, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen dan proberen het probleem voor u op te lossen.

Op de overeenkomst tussen u en ons is Nederlands recht van toepassing; het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. Mocht het tot een geschil komen dat we zonder tussenkomst van de rechter niet kunnen oplossen, dan is de rechter te Amsterdam exclusief bevoegd.