Over Gutman Records
Meer informatie over Stichting Gutman Records.

Inschrijvings- en contactgegevens
Stichting Gutman Records is een Nederlandse stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met RSIN nummer 851179836. Camerata RCO is één van de activiteiten van Stichting Gutman Records.

Het postadres van Stichting Gutman Records is Kinkerstraat 150-I, 1053 EH Amsterdam. Voor vragen kunt u bellen met 06-52458290 of een e-mail sturen naar info@gutmanrecords.com

Doelstelling
Stichting Gutman Records heeft tot doel het bevorderen van de klassieke kamermuziek in Nederland, onder meer door het produceren en uitbrengen van muziekopnames/cd's en het organiseren van concerten.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan
In het beleidsplan 2013-2015 staat dat de stichting diverse cd's zal produceren, waaronder enkele projecten van Camerata RCO. Nieuwe projecten worden altijd getoetst aan kwaliteitseisen. Om in aanmerking te komen voor uitgave op het Gutman Records label moet sprake zijn van uitvoering door musici op hoog niveau. Een uit te brengen cd moet ook iets toevoegen aan bestaand repertoire, bijvoorbeeld door de wijze van uitvoering, of doordat een stuk nog niet eerder op cd werd uitgebracht. De premisse daarbij is dat alle met een project samenhangende kosten zijn gedekt: een project wordt in beginsel niet voorgefinancierd op basis van verwachte omzet of anderszins. Beoordeling van de vraag of een project op het Gutman Records label kan worden uitgebracht is aan het bestuur.

Gutman Records ontvangt regelmatig donaties van particulieren en instellingen die (het doel van) de stichting een warm hart toedragen. In dat kader is erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangevraagd bij de belastingdienst, opdat schenkingen zowel voor Gutman Records als voor de gever zoveel als mogelijk fiscaal gunstig kunnen worden gedaan en aldus de gift ook zoveel mogelijk ten goede kan komen aan de activiteiten van Gutman Records. Schenkingen kunnen worden gedaan ten behoeve van specifieke projecten of meer in het algemeen voor de gezamenlijke activiteiten van Gutman Records. De stichting verkrijgt voorts inkomsten uit de door haar gedreven onderneming, zijnde de uitgave en verkoop van cd's en muziekopnamen op andere media.

Statutaire bestuurssamenstelling
Stichting Gutman Records heeft een bestuur dat bestaat uit drie personen:
- Barbara Rumora-Scheltema (voorzitter) is advocaat en partner bij NautaDutilh in Amsterdam;
- Hein Wiedijk (secretaris) is klarinettist en lid van het Koninklijk Concertgebouworkest;
- Frank van de Laar (penningmeester) is pianist en docent aan de conservatoria van Amsterdam en Arnhem.
Alledrie de bestuursleden zijn al sinds het begin (1991) betrokken bij Stichting Gutman Records.

Actueel verslag van de activiteiten
De afgelopen jaren heeft Gutman Records verschillende cd's uitgebracht. Meer informatie over onze cd's vindt u elders op deze website.

Balans van staten en lasten
De jaarrekening over 2014 vindt u hier. De jaarrekening over 2015 wordt binnenkort aan deze website toegevoegd.
 
Onze Musici
CD's Kopen
 


© 2013 Gutman Records | info@gutmanrecords.com